HEADER-za-pocetnu


 

Адреса:
Клинички центар Србије

Клиника за нефрологију
ул. Пастерова 2
11000 Београд, СРБИЈА

Телефон:
011 366 24 34

Факс:
011 361 71 27

Email:
kontakt@udruzenjenefrologa.com

Интернет портал:
www.udruzenjenefrologa.com