Председница удружења:
Доц. др Мирјана Лаушевић
Чланови управног одбора:
01.Доц. др Дејан Пилчевић
02.Др Петар Ђурић
03.Проф. др Лада Петровић
04.Асс др Милица Крављача
05.Асс др Марија Милинковић
06.Асс др Марко Баралић
07.Др Гордана Mилошевски Ломић
08.Др Мирјана Манасић


ЧЛАНОВИ ВЕРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ


   

Име и презиме:

Установа:

01.Воин БрковићУКЦС
02.Бранислав АпостоловићУКБЦ Земун
03.Бојан СтопићУКБЦ Звездара


НАДЗОРНИ ОДБОР


  

Име и презиме:

Установа:

Асс. др Александар ЈанковићУКБЦ Звездара
Др Ана БулатовићУКБЦ Звездара
Др Горан ВојиновићОБ Панчево
Др Бранкица ТерзићВМА
Прим. др Миомир ПрокоповићОБ Лесковац


Претходни председници удружења:


01. Проф. др Видојко Ђорђевић

02. Проф. др Слободан Чурић

03. Проф. др Стева Пљеша

04. Проф. др Нада Димковић

05. Проф. др Сања Симић-Огризовић

06. Проф. др Радомир Наумовић